Var finns sto­lar­na?

Hej! På si­dan 56 i LE­VA&BO num­mer 12 finns en bild på ett kök med grö­na sto­lar som ser ut som barn­sto­lar. Vet ni var de finns att kö­pa? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - MAJSAN

Sto­len Ur­ban är myc­ket ­rik­tigt en ju­ni­or­stol och finns på Ikea. Den är gjord av för­stärkt pro­pen­plast och form­gi­ven av Carl Öjer­stam. Sits­höj­den är 53 cen­ti­me­ter och pri­set 349 kro­nor.

GRÖNT. Ike­a­s­to­len Ur­ban pas­sar barn från cir­ka tre år och kan an­vän­das i många år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.