EU­CE­RIN® Hy­per­sen­si­ti­ve Skin är en ny se­rie ut­veck­lad i nä­ra sam­ar­be­te med hud­lä­ka­re:

Leva & Bo - - Innehåll -

Pro­duk­ter­na ökar hu­dens väl­må­en­de ­ome­del­bart och lång­va­rigt Mi­ni­ma­lis­tis­ka for­mu­le­ring­ar för op­ti­mal hud­vän­lig­het Ger in­ten­siv och lång­va­rig åter­fukt­ning Kli­nisk tes­tad hud­vän­lig­het för hy­per­käns­lig och ir­ri­te­rad hud, även ro­sa­cea

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.