Skri­ver på en ny bok

Ål­der: Bor: Gör:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

40. Ma­ri­e­fred. Kock, kok­boks­för­fat­ta­re, de­sig­ner, bu­tiksä­ga­re och pub­li­cist.

Ak­tu­ell med:

Ny in­red­nings­kol­lek­tion för El­los.

Hem­si­da: Instagram:

lei­la.se.

@ lei­lalind­holm.

COW­BOYS. Grill­van­te

ur nya kol­lek­tio­nen, 199 kro­nor,

El­los.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.