IN­RED MED VÅRSLINGOR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

I vå­rens kol­lek­tion av från svens­ka Iris­lights finns lju­va vår­fär­ger som ro­sa, tur­kost och ljus­gult, samt blåa to­ner i sling­an Oce­ans blue. Ljusslinga med 20 bol­lar, 295 kro­nor, 35 bol­lar, 425 kro­nor, iris­lights.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.