KLAS­SI­KER PÅ VÄG­GAR­NA

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

I år skul­le Stig Lind­berg ha fyllt 100 år. Han är en av fem form­gi­va­re Borå­sta­pe­ter hyl­lar med ta­pet­kol­lek­tio­nen Scan­di­na­vi­an De­sig­ners II som lan­se­ras i mit­ten av ju­ni. Arne Jacobsen, Vi­o­la Grå­sten samt Lis­bet och Goc­ken Jobs är de öv­ri­ga fy­ra skan­di­na­vis­ka de­sig­ner vars möns­ter in­går i kol­lek­tio­nen. Här ta­pe­ten Arne Jacobsen i ro­sa, 699 kro­nor per rul­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.