SPRI­DER SIG LÄTT

Leva & Bo - - Odla Egna Örter -

2Myn­tor­nas värld är rik. ­Grön­myn­ta, ci­tron­myn­ta, ana­nas­myn­ta och krus­myn­ta är ba­ra någ­ra av dem. Al­la är flerå­ri­ga och ing­en sås från frön – du be­hö­ver en plan­ta. Men den ­väldoftande väx­ten spri­der sig li­ka lätt som ogräs i ra­bat­ten.

NÄR:

Sätt plan­tor på vå­ren el­ler för­som­ma­ren.

Så in­te, skaf­fa plan­tor i stäl­let och plan­te­ra med ett av­stånd på 20–30 cen­ti­me­ter. Myn­ta spri­der sig lätt, så plan­te­ra den gär­na i ett hörn el­ler i en egen od­lingsru­ta där du har koll på den.

Ac­cep­te­rar al­la jor­dar, men fro­das i luc­ker jord och lätt halv­skug­ga. Att det är me­nings­löst att så frön be­ror på att de fles­ta myn­tor är hybrider. Om du sår frön vet du in­te vil­ken typ och vil­ken sort du får upp.

Att jor­den är göds­lad och att du vatt­nar vid tor­ka. Bla­den skör­das innan plan­tan går i blom.

HUR:

TRIVS I:

MÅR BRA AV:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.