SÅ TAR DU BÄST HAND OM SKÖR­DEN

Leva & Bo - - Odla Egna Örter -

ÅÅSkör­da he­la sä­song­en, mest sma­kar

kryd­dor­na pre­cis fö­re blom­ning­en. ÅÅTor­ka kryd­dor ge­nom att bin­da små luf­ti­ga bu­ket­ter som får hänga i ett torrt, mörkt och luf­tigt utrymme. ÅÅDu kan ock­så re­pa bla­den och läg­ga

ut dem på tid­nings­pap­per att tor­ka. ÅÅFör att fry­sa in, skölj kryd­dor­na i vat­ten och fin­hac­ka. Frys gär­na in i por­tions­stor­lek i is­kub­s­form. För­va­ra i bur­kar i fry­sen. ÅÅDet går ock­så att skör­da frön, till ex­em­pel från ko­ri­an­der och dill. Ploc­ka stjäl­kar när frö­na bör­jar mog­na och häng in­u­ti en pap­pers­kas­se. Då kan du lätt sam­la upp frö­na när de tril­lar av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.