TAR TID ATT GRO

Leva & Bo - - Odla Egna Örter -

3En blyg­sam ört med många an­vänd­nings­om­rå­den i kö­ket. Tes­ta att blan­da i någ­ra grov­hac­ka­de blad i sal­la­den. Över­skot­tet av skör­den fry­ser du in så att du har ­per­sil­ja långt in på vin­tern. Finns bå­de som krus­bla­dig och slät­bla­dig, den slät­bla­di­ga an­ses ha ri­ka­re arom.

NÄR:

Så på fri­land när jor­den går att ­be­ar­be­ta.

Så frö­na di­rekt i jor­den på 1 cen­ti­me­ters djup och med ett ra­dav­stånd på 30 cen­ti­me­ter. Det tar of­tast gans­ka lång tid för frö­na att gro. Gall­ra så att plantavstån­det blir 5 cen­ti­me­ter.

Nä­rings­rik och väl­drä­ne­rad jord, gär­na kalkrik. Sol el­ler lätt skug­ga.

Täck gär­na med fi­ber­väv tills frö­na gror. Göds­la li­te ex­tra un­der ­som­ma­ren. Tvåå­rig, blom­mar andra året. Knip av blom­stjäl­kar­na för att främ­ja ­blad­till­väx­ten. Låt någ­ra ­plan­tor gå i blom så själv­sår per­sil­jan sig.

HUR:

TRIVS I:

MÅR BRA AV:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.