TRIVS I VARMT OCH SO­LIGT LÄ­GE

Leva & Bo - - Odla Egna Örter -

4Ba­si­li­kan finns i en mängd oli­ka sor­ter – och kan sma­ka allt från ci­tron till ka­nel. Så i kru­kor på ­bal­kong­en, i köks­fönst­ret, på al­ta­nen – över­allt där ­so­len gas­sar.

NÄR: HUR:

Så inom­hus i mars–april. Så i små kru­kor med ett tunt la­ger jord över frö­na. Du­scha med vat­ten. Ställ i ett ljust föns­ter så fort frö­na har grott. Jor­den får in­te tor­ka ut el­ler bli dyngsur. När plan­tor­na har fått någ­ra blad­par är det dags att plan­te­ra om i stör­re kru­kor, med 3–4 plan­tor i var­je. När nattem­pe­ra­tu­ren är över 15 gra­der går det att stäl­la ut kru­kan. Plan­te­ra om i än­nu stör­re kru­ka när röt­ter­na växt ut mot kruk­kan­ten.

Vill ha gas­san­de sol och trivs i nä­rings­rik plan­te­rings- el­ler blomjord.

Göd­sel­vatt­na re­gel­bun­det el­ler täck jor­den med färskt gräs­klipp som ger ex­tra nä­ring.

TRIVS I:

MÅR BRA AV:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.