GER KA­RAK­TÄR

Leva & Bo - - Odla Egna Örter -

5Det är ko­ri­an­der som ger ­asi­a­tis­ka maträt­ter sin ­ka­rak­tär. Ör­ten sägs va­ra värl­dens mest an­vän­da ­blad­kryd­da och det bru­kar ta ett tag innan man vän­jer sig vid den sä­reg­na sma­ken.

NÄR:

Förod­la inom­hus un­der vå­ren el­ler så di­rekt så snart ­jor­den går att be­ar­be­ta. För­od­ling är att fö­re­dra om man vill ha en lång växt­sä­song. Frö­av­stånd 15 cen­ti­me­ter.

Så 1 cen­ti­me­ter djupt och täck med fi­ber­väv, då gror frö­na for­ta­re. Håll jor­den fuk­tig och gall­ra så att plantavstån­det blir cir­ka 10 cen­ti­me­ter.

Lätt och nä­rings­rik jord. Plan­te­ra i so­ligt lä­ge och in­te nä­ra fänkål som kan ska­da ko­ri­an­derns ut­veck­ling. Väx­er även i lätt halv­skug­ga. De öv­re bla­den är ski­ra och dillik­nan­de, de und­re bla­den är bre­da och lik­nar blad­per­sil­ja till for­men.

Re­dan när plan­tor­na är en de­ci­me­ter höga kan du bör­ja skör­da blad. He­la plan­tan skör­das när ­bla­den i top­pen vi­sar en ten­dens att bör­ja se ut som dill.

HUR:

TRIVS I:

MÅR BRA AV:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.