TOP­PA PLAN­TAN

Leva & Bo - - Odla Egna Örter -

ÅÅSkör­da ba­si­li­kan ge­nom att klip­pa av topp­skot­ten re­gel­bun­det, det hind­rar ock­så plan­tan från att gå i blom. ÅÅBa­si­li­ka tap­par lätt smak om den steks el­ler koks, så i mat­lag­ning bör den till­sät­tas pre­cis i slu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.