SÅ GÖR DU EN KRYDDTRÄDGÅRD

Leva & Bo - - Odla Egna Örter -

ÅÅOm du har träd­gård och vill byg­ga en kryddträdgård, välj en so­lig och torr plats i träd­går­den. ÅÅOrd­na en bädd med po­rös träd­gårds­jord, blan­dad med li­te sand. Ska­pa en ör­ta­gård med små od­lingsru­tor el­ler låt den ena plan­tan växa in i den andra. I den ord­na­de ör­ta­går­den är det lät­ta­re att hål­la ef­ter plan­tor som gär­na spri­der sig, till ex­em­pel myn­ta. ÅÅSe till att du kan job­ba från al­la håll med red­skap el­ler lägg ut tramp­ste­nar. Av höga väx­ter ­be­hö­ver du ba­ra ha en plan­ta men av lå­ga bör du ha minst tre.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.