PAS­SAR BRA TILL KYCK­LING & LAMM

TRIVS I:

Leva & Bo - - Odla Egna Örter -

8Krydd­sal­via, som är ­flerå­rig, ska du för­stås od­la för ­sma­kens skull. Men ock­så för de sil­ver­grå bla­den och de blå blom­mor­na som hum­lor­na är gal­na i. Den star­ka sma­ken kom­mer bäst till sin rätt ihop med kyck­ling el­ler lamm.

NÄR:

Plan­te­ra ut så fort tjä­len gått ur jor­den och jor­den tor­kat upp.

Köp en fär­dig plan­ta i träd­gårds­bu­ti­ken, det är enklast. ­Plan­te­ra gär­na ut

HUR:

i kru­ka, plantavstån­det för sal­via ska va­ra un­ge­fär 40 cen­ti­me­ter.

Gas­san­de sol och i väl­drä­ne­rad, gär­na san­dig jord. Är den ma­ger göds­lar du för­sik­tigt på vå­ren.

Sal­via kla­rar in­te all­tid vin­tern. Men od­lad i lätt jord och täckt med gran­ris kan den kla­ra lägre ­temperaturer, dock in­te ky­lan längst upp i norr. Till vå­ren skärs plan­tan ner så att knappt hälf­ten åter­står, då bry­ter nya blad fram.

MÅR BRA AV:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.