ARO­MA­TISK & MILD

Leva & Bo - - Odla Egna Örter -

7Fransk dra­gon har en mild ­aro­ma­tisk smak med drag­ning­åt lak­rits. Oum­bär­lig till ­be­ar­nai­se och till ägg-, fisk- och kycklingrät­ter.

NÄR:

över.

HUR:

Plan­te­ra ut när ris­ken för natt­frost är

Fransk dra­gon är en pe­renn som blir drygt en halv­me­ter hög. Fransk dra­gon är här­dig upp till zon 4 och kan ba­ra för­ö­kas med stick­ling­ar el­ler plant­del­ning. Gall­ra så att det är 40–50 cen­ti­me­ter mel­lan plan­tor­na.

TRIVS I:

Od­la på en skyd­dad so­lig plats i väl­drä­ne­rad och mull­rik jord.

Grund­göds­ling på vå­ren. Plan­te­ra om ef­ter någ­ra år när röt­ter­na ut­veck­lats och bli­vit sto­ra och yvi­ga. Klipp ner de tor­ra ­kvis­tar­na på vå­ren. Skör­da de sma­la lan­sett­lik­nan­de bla­den ef­ter hand, sma­ken blir kraf­ti­ga­re om bla­den tor­kas.

MÅR BRA AV:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.