UND­VIK KE­MI­KA­LI­ER

Leva & Bo - - Naturlig Trädgård -

1I eko­lo­gisk od­ling tar man hän­syn och ar­be­tar med na­tu­ren – in­te mot den. Man hus­hål­ler med re­sur­ser­na och und­vi­ker ke­mi­ka­li­er som konst­göd­sel och be­kämp­nings­me­del. Det är egent­li­gen in­te krång­li­ga­re än att od­la på sam­ma sätt som män­ni­skor har od­lat i al­la ti­der. Ta hjälp av gam­la me­to­der, tips och råd för att hit­ta ba­lan­sen och ska­pa en bra mil­jö för di­na väx­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.