VÄX­LA MEL­LAN SOR­TER

Leva & Bo - - Naturlig Trädgård -

2Gröngöds­ling är en vik­tig del av eko­lo­gisk od­ling. Det in­ne­bär att man ro­te­rar grö­dor­na, allt­så in­te od­lar sam­ma sak på sam­ma jord­plätt åren ef­ter varann, och ser till att man mel­lan var­ven od­lar någon­ting ba­ra för att be­ri­ka jor­den. Of­ta an­vänds ettå­ri­ga klö­ver­väx­ter. De sam­lar in luf­tens kvä­ve som se­dan kom­mer jor­den till­go­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.