LÄGG LÖV PÅ JOR­DEN

Leva & Bo - - Naturlig Trädgård -

3Täc­k­od­ling är ett myc­ket mil­jö­vän­ligt sätt att od­la. I stäl­let för att grä­va i jor­den täc­ker du mar­ken med ex­em­pel­vis gräs, halm, löv el­ler kom­post. Ma­te­ri­a­let ger nä­ring till jor­den un­der och be­ho­vet av att vatt­na och ren­sa ogräs mins­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.