AN­VÄND NÄSS­LOR

Leva & Bo - - Naturlig Trädgård -

6Näss­lor är lät­till­gäng­ligt, bil­ligt och fullt av nä­ring som od­ling­en äls­kar. Klipp sön­der näss­lor­na och låt lig­ga i en hink med vat­ten i un­ge­fär en vec­ka. Rör om un­der ti­den och späd se­dan innan du vatt­nar od­ling­en med näs­sel­vatt­net. En an­nan klas­sisk göd­sel­me­tod är att spä­da urin (1 del urin och 10 delar vat­ten) så får du guld­vat­ten som väx­ter­na äls­kar. An­vänd in­te uri­nen om du äter me­di­ci­ner el­ler är sjuk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.