KOM IHÅG BLOM­MOR­NA

Leva & Bo - - Naturlig Trädgård -

5Glöm in­te bort blom­mor­na i din grön­saks­od­ling. De loc­kar bin och fjä­ri­lar till träd­går­den som hjäl­per od­ling­en på tra­ven. Låt en del av gräslö­ken gå i blom och klipp in­te gräs­mat­tan för of­ta ut­an låt klö­ver och andra väx­ter blom­ma. Små vat­ten­bad är po­pu­lä­ra, ställ ut någ­ra skå­lar, kanske i när­he­ten av blom­mor som är sär­skilt ri­ka på nek­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.