KORT ODLINGSPERIOD

Leva & Bo - - Naturlig Trädgård -

7Det är svårt att bli själv­för­sör­jan­de i Sve­ri­ge. Od­lings­pe­ri­o­den är kort och många har in­te plats för att kun­na lag­ra al­la grön­sa­ker svalt. Men visst kan man bli själv­för­sör­jan­de på vis­sa sa­ker. Kryd­dor och ör­ter går att tor­ka och lag­ra. Lök är ock­så tack­samt och tar in­te myc­ket plats i fry­sen. Är­tor och bö­nor är ock­så re­la­tivt en­kelt att för­va­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.