TÄNK PÅ STOR­LE­KEN

Leva & Bo - - Naturlig Trädgård -

4Det är vik­ti­ga­re att ha en stor luft­vo­lym upp­åt än åt si­dor­na. Myc­ket luft ovan­för väx­ter­na gör att tem­pe­ra­tur­sväng­ning­ar­na över dyg­net blir mindre och att luft­fuk­tig­he­ten lät­ta­re hålls la­gom hög. Sat­sa på 2,5 me­ter i tak­höjd. Un­der ti­dig vår är det of­ta onö­digt att vär­ma upp he­la ytan, då kan du sät­ta upp ett till­fäl­ligt in­ner­tak av bub­bel­plast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.