OD­LA IN­TE VID VÄGEN

Leva & Bo - - Naturlig Trädgård -

8Håll av­stån­det till hårt ­tra­fi­ke­ra­de vägar. Minst 20 me­ter mel­lan vägen och grön­saks­od­ling­en är en bra tum­re­gel. Ett sta­ket av flä­tad pil kan ock­så va­ra ett bra sätt att av­skär­ma od­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.