Var hit­tar jag häng­a­ren?

Hej, jag såg en så­dan snygg gam­mal tam­bur­ma­jor på om­sla­get av LE­VA & BO nr 9. Den var an­tik, var kan jag hit­ta en lik­nan­de?

Leva & Bo - - Fråga Oss - PE­HR

Visst är de fi­na de gam­la klas­sis­ka tam­bur­ma­jo­rer­na. Den på om­sla­get kom från Gar­bo ­in­te­ri­örs och kos­tar 8 500 kro­nor. Jag har sett att många har må­lat om äld­re tam­bur­ma­jo­rer som de hit­tat på auk­tions­saj­ter el­ler lopp­mark­na­der. Det finns ock­så nya i äld­re stil. Ett ex­em­pel är golv­kläd­häng­a­ren av järn från Nor­dal som har snygg vin­ta­ge­käns­la. Den finns hos Con­fi­dent­living.se för 2 690 kro­nor.

TAM­BUR­MA­JOR. Den an­ti­ka kläd­häng­a­ren från Gar­bo in­te­ri­örs kos­tar 8 500 kro­nor. Ett tips är att tit­ta ef­ter tam­bur­ma­jo­rer på auk­tions­saj­ter och lop­pi­sar.

FÖR VÄGG OCH GOLV. Vägg­kläd­häng­a­re Hed­vik, 379 kro­nor, Mio. Kläd­häng­a­re

av järn från dans­ka Nor­dal, 189 cen­ti­me­ter, 2 690 kro­nor,

Con­fi­dent­living.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.