”Jag ploc­kar gär­na in na­tu­ren”

Em­ma blan­dar gam­malt och nytt, bil­ligt som dyrt och ba­sen är det en­da hon in­te by­ter ut – den är vit och grå. – Jag ploc­kar gär­na in sa­ker från na­tu­ren, det är of­tast så fin pa­ti­na på dem. Här bor:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Em­ma, 40, Kris­tan, 37, Emil, 18, Moa, 14, och Svan­te, 5.

Vil­la i Ar­vid­sjaur i nor­ra Norr­lands in­land, hu­set är på 150 kvadrat­me­ter.

lapp­tus­san.

Hu­set:

Instagram:

1 KÖ­KET

”En köks­sof­fa är ett mås­te hem­ma hos oss, prak­tiskt med sitt­plat­ser och bra för­va­ring.”

2 ALL­RUM

”Var­dags­rum­met har fy­ra föns­ter som släp­per in mäng­der av ljus det gör att väx­ter trivs i he­la rum­met.” SEKRETÄR

”Mor­mor och mor­fars gam­la sekretär är en fa­vo­rit. Den ska hänga med mig så länge jag le­ver.”

3 LJU­SA TO­NER

”I sov­rum­met har jag satt upp en säng­him­mel som bi­drar till en rik­tigt om­bo­nad sov­rums

käns­la.” VI­SA DITT

HEM! Vill du ock­så vi­sa upp ditt hem i LE­VA&BO? Mej­la di­na bäs­ta

bil­der till oss!

Pub­li­ce­ra­de bi­drag be­lö­nas med ett salt- och pep­par­set från

Sa­ga­form!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.