LÅT STÄM­NING­EN VÄXA, DET ÄR VÅR.

Leva & Bo - - News -

Änt­li­gen kan vi du­ka upp och bju­da in till vårfest. Visst är det gäs­ter­na som är av­gö­ran­de, men du kan all­tid hö­ja stäm­ning­en med ro­li­ga de­ko­ra­tio­ner, plä­dar, le­van­de ljus och någ­ra ex­tra sto­lar för gran­nar­na som kanske tit­tar för­bi li­te spon­tant. På IKEA finns allt det där som dri­ver ut vin­tern och väl­kom­nar vär­men och ge­men­ska­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.