Hit­ta in­spi­ra­tion till ditt var­dags­rum

Leva & Bo - - Redaktören - KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de redaktör LE­VA & BO

VAR­DAGS­RUM­MET är vik­tigt. Oav­sett hur fa­mil­jen ser ut är det här al­la sam­las och det är många vil­jor och be­hov som ska fun­ge­ra. Hem­ma för­sö­ker vi ska­pa ett rum som ska kän­nas my­sigt al­la ti­der på dyg­net. Om nå­gon vill kol­la på barn­pro­gram, det är pus­sel­dags på gol­vet el­ler dags för drin­kar med vän­ner ska in­te spe­la nå­gon roll – al­la ska få plats!

I det­ta num­mer hit­tar du mas­sor av in­spi­ra­tion till ditt var­dags­rum. För dig som gil­lar en ro­man­tisk stil med pa­ti­na, grova lin­ne­ty­ger och pud­ri­ga pa­stell­to­ner har vår in­re­da­re ska­pat ett vac­kert var­dags­rum med fransk käns­la, ro­ko­ko­stil och klas­sis­ka kafé­sto­lar, ki­ka på si­dan 16. Ett var­dags­rum i mju­ka, ro­sa to­ner med lyx­i­ga guld­de­tal­jer hit­tar du på si­dan 32, och ut­val­da pry­lar till soffhörnan i här­li­ga, grö­na ny­an­ser men i helt oli­ka pris­klas­ser finns på si­dan 38.

Ma­de­le­ne och Christof­fer gjor­de om vad de själ­va kal­la­de ett ”småtrå­kigt 70-tals­hus” till ett ljust och rym­ligt hem med gra­fis­ka de­tal­jer, pa­stel­ler och väl ut­val­da pry­lar, ki­ka in på si­dan 22. Li­te and­ra för­ut­sätt­ning­ar ha­de Wen­che och Kå­re som tog över en stor släkt­gård fylld med mör­ka möb­ler i ma­hog­ny. På si­dan 46 kan du se hur de mixat dans­ka de­sign­klas­si­ker med an­ti­ka möb­ler­och ska­pat ett luf­tigt och har­mo­niskt hem på lands­byg­den.

Lax är per­fekt vårmat. In­kokt lax är en av mi­na stän­di­ga fa­vo­ri­trät­ter he­la som­mar­halv­å­ret, men var­för in­te tes­ta tan­do­o­ri­lax med naan­bröd, bli­ni­er el­ler egen sus­hi? Så gott och en­kelt, se si­dan 54.

Väl­kom­men till ett nytt num­mer av LE­VA & BO!

”Ett rum som ska kän­nas my­sigt al­la ti­der på dyg­net”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.