GRODDA I TER­RA­KOT­TA

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ikea sä­ger att de med nya kol­lek­tio­nen An­vänd­bar vill upp­munt­ra till ett mer håll­bart liv hem­ma. Grodd­låd­da av ter­ra­kot­ta, 199 kro­nor, Ikea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.