VÄXT­HUS I ASK

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Vac­kert växt­hus i glas och lac­kad ask. Gre­en­house från De­sign house Stock­holm är fin fram­för ett föns­ter el­ler mot en vägg, i var­dags­rum­met el­ler kö­ket, 7 900 kro­nor, Svens­sons i Lammhult.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.