TREN­DIG AM­PEL

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Häng upp en grön växt. Am­pel i svart bo­mull. 130 cen­ti­me­ter, 149 kro­nor, Gra­nit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.