HELMATTA VÄG­GAR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nu har den mat­ta färgtren­den ta­git sig till fa­sa­den. Nord­sjös nya färg Su­per­matt ger en na­tur­lig käns­la och mer in­ten­si­tet till ku­lö­ren än van­lig fa­sad­färg. Fär­gen ska dess­utom skyd­da hu­set i 10 år. 10 li­ter, cir­ka 2 500 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.