Vack­ra vår­fär­ger

Leva & Bo - - Shopping - Av EM­MY LUND­STRÖM

med upp­häng­ning i lä­der, 599 kro­nor, Bloo­ming­vil­le. Li­tet från Bros­te Co­pen­ha­gen, 1 795 kro­nor, Hem­tex. Oval från Day, 13×21,5 cen­ti­me­ter, 179 kro­nor, El­los. Li­ten mjölk­kan­na, 10 cen­ti­me­ter hög, 105 kro­nor, House doctor. från Bros­te Co­pen­ha­gen, 799 kro­nor, Hem­tex. med fat i pors­lin, 99 kro­nor, La­ger­haus. Hop­fäll­bar i ljus­rött tyg, 199 kro­nor, Ikea. med tryckt möns­ter, 50×50 cen­ti­me­ter, 99 kro­nor, i guld­fär­gad me­tall­tråd, 299 kro­nor, Mönst­rad i bo­mull, 130×140 cen­ti­me­ter, 399 kro­nor, H&M ho­me. H&M ho­me. Åh­léns.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.