FLYT­TA ÖVER I KRU­KOR

Leva & Bo - - Så Egna Frön -

2Det är dags att gall­ra när såd­der­na har grott och de förs­ta ka­rak­tärs­bla­den, de som kom­mer ef­ter hjärt­bla­den och som ta­lar om vad det är för växt, vi­sat sig. Nu vill såd­der­na stå så ljust som möj­ligt och li­te sva­la­re om du har möj­lig­het, om­kring 18 gra­der bru­kar fun­ka fint. Flyt­ta över en och en. Se­dan mås­te du sko­la om plan­tor­na. Det be­ty­der att du flyt­tar över dem en och en – om det in­te hand­lar om lo­be­lia och and­ra pyt­te­frön som får växa i ”tus­sar” – i stör­re kru­kor och med blomjord som är mer nä­rings­rik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.