FLYT­TA UT­OM­HUS

Leva & Bo - - Så Egna Frön -

3När ris­ken för mi­nus­gra­der är över är det dags att sät­ta ut plan­tor­na i kök­s­land, ur­nor och kru­kor. Det bru­kar in­träf­fa i slu­tet av maj i mel­lans­ve­ri­ge. In­nan du sät­ter ut dem för gott bör du ha vant dem vid tuf­fa­re­vill­kor ut­om­hus. Sätt ut dem någ­ra tim­mar per dag, i bör­jan kans­ke täck­ta med li­te od­lingsväv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.