GIL­LAS AV FJÄ­RI­LAR

Leva & Bo - - Så Egna Frön -

8Blom­mar länge med vack­ra spi­ror i li­lablå to­ner. Gil­las av fjä­ri­lar och bin. Ut­märkt till snitt­blom­mor och står länge i vas. Cir­ka 90 cen­ti­me­ter. För­kul­ti­ve­ras från feb­ru­a­ri, el­ler så di­rekt från mars.

Wext­hu­set

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.