”Här fanns det plats för oss bå­da”

Här bor:

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Wen­che Mül­ler och Kå­re Christi­an­sen.

Wen­che dri­ver bu­tik på går­den där hon säl­jer re­no­ve­ra­de 50- och 60- talsmöb­ler. Kå­re är lant­bru­ka­re.

Smid­strup­gård i Smid­strup på Jyl­land.

Gård med gårds­hus, stall, grishus, hö­la­da och ma­skin­park, to­talt 3 000 kvadrat­me­ter. Hu­set är på 450 kvadrat­me­ter. Går­den bygg­des 1860 men revs ef­ter en brand, det be­fint­li­ga hu­set för­des upp 1912–1914.

Gör: Var: Hu­set:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.