Nu­tel­la and dul­ce de le­che la­va ca­ke

Leva & Bo - - Söta Frestelser -

8 fon­dan­ter Fyll­ning: • 200 g Nu­tel­la (1 ½ dl) • flingsalt • 100 g dul­ce de le­che (1 dl) Cho­klad­fon­dan­ter: • 270 g ägg (4–5, rumsvar­ma) • 250 g flor­soc­ker (4 dl) • 250 g mörk cho­klad, 55–70 % • 250 g smör • 120 g ve­te­mjöl (2 dl)

Fyll­ning: Sprit­sa ut Nu­tel­lan i åt­ta run­da bol­lar på ett fat med bak­plåts­pap­per och strö över li­te flingsalt. (OBS! Bol­lar­na får in­te ha en stör­re di­a­me­ter än vad fon­dant­for­mar­na har.) Låt stå i fry­sen i minst 30 mi­nu­ter. Lägg en li­ten klick dul­ce de le­che på var­je boll och sätt in i fry­sen igen.

Cho­klad­fon­dan­ter: Knäck ner äg­gen i en bun­ke. Vänd ner li­te i ta­get av flor­sock­ret utan att slå in luft i bland­ning­en. (Pas­se­ra even­tu­ellt ge­nom en sil för att bli av med flor­soc­kerklum­par.)

Hac­ka cho­kla­den. Smält smö­ret i en ka­strull, ta bort ka­strul­len från vär­men och till­sätt cho­kla­den. Rör runt tills all cho­klad har smält. Vänd ner cho­klad­bland­ning­en i bun­ken. Sik­ta ner ve­te­mjöl och vänd in det i sme­ten.

Ställ run­da for­mar, cir­ka 6 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter och 4 cen­ti­me­ter höga, på en bric­ka som får plats i fry­sen. Klä dem med rem­sor av bak­plåts­pap­per på si­dor­na och rund­lar i bott­nar­na. (An­vän­der du stans­ring­ar ska de stäl­las på bak­plåts­pap­per och en­dast fodras på si­dor­na.) Fyll for­mar­na till strax un­der hälf­ten med smet och låt stå i fry­sen i 20 mi­nu­ter. Sätt ug­nen på 185 gra­der, varm­lufts­funk­tion.

Ta ut for­mar­na ur fry­sen och lägg en Nu­tel­la­boll mitt i var­je form. Fyll på med smet så att det täc­ker bol­lar­na, men in­te he­la vägen upp.

Gräd­da fon­dan­ter­na mitt i ug­nen i 12–14 mi­nu­ter. Låt dem stå i någ­ra mi­nu­ter och ser­ve­ra dem se­dan di­rekt i for­mar­na. (Stans­ring­ar: ta bort bak­plåts­papp­ret i bot­ten, lägg fon­dan­ter­na på fat och lyft bort ring­en.)

1 2 3 4 5 6

BAKBOK. Mer sö­ta god­sa­ker hit­tar du i boken ”Sweet spots of New York” (Bon­ni­er fakta).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.