Corn­fla­kes ice cream

Leva & Bo - - Söta Frestelser -

• 700 g mjölk, 3 % (7 dl) • 300 g visp­gräd­de (3 dl) • 50 g corn­fla­kes (4 dl) • 130 g äggu­la (ca 7) • 140 g strö­soc­ker (1 ½ dl) Corn­fla­kes crunch: • 100 g smör • 150 g corn­fla­kes

(cir­ka 12 dl) • 45 g strö­soc­ker (½ dl) • 10 g va­nilj­soc­ker (1 msk) • 7 g salt (1 tsk)

Blan­da mjölk, gräd­de och corn­fla­kes i en bun­ke och låt stå i minst 2 tim­mar i ky­len (ju läng­re tid, desto mer smak).

Si­la ner väts­kan i en ka­strull. Vis­pa ihop äggu­lor och ½ de­ci­li­ter soc­ker li­te lätt i en bun­ke. Häll res­ten av sockret i ka­strul­len och ko­ka upp un­der om­rör­ning. Ta av ka­strul­len från vär­men och rör för­sik­tigt ner li­te i ta­get av den var­ma väts­kan i bun­ken. Häll se­dan till­ba­ka allt­sam­mans

1 2

i ka­strul­len och värm upp bland­ning­en till 85 gra­der un­der kon­stant om­rör­ning.

Si­la ner bland­ning­en i en bun­ke, täck med plast­fo­lie och kyl ner glass­me­ten. För bäs­ta kon­si­stens låt vi­la i ky­len över nat­ten. Kör se­dan sme­ten i glass­ma­skin tills den bör­jar fry­sa till. Lägg glas­sen i en form och låt stå i fry­sen 1–2 tim­mar fö­re ser­ve­ring.

Corn­fla­kes crunch: Sätt ug­nen på 160 gra­der, varm­lufts­funk­tion. Smält smö­ret i en ka­strull. Blan­da corn­fla­kes, soc­ker, va­nilj­soc­ker och salt i en bun­ke och kros­sa corn­fla­kes li­te grovt med hän­der­na. Rör ner smö­ret och blan­da runt.

Strö ut bland­ning­en jämnt på en plåt med bak­plåts­pap­per och ros­ta i cir­ka 20 mi­nu­ter. Låt sval­na helt. För­va­ra i en luft­tät burk.

3 4 5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.