Mex­i­can choco­la­te pie

Leva & Bo - - Söta Frestelser -

10–12 bi­tar Bot­ten: • 300 g di­gesti­vekex (cir­ka 20) • 40 g strö­soc­ker (½ dl) • 3 g ka­nel (1 tsk) • 3 g salt (½ tsk) • 120 g smör Fyll­ning: • 300 g mörk cho­klad, 55 % • 2 va­nilj­stäng­er • 350 g mjölk, 3 % (3 ½ dl) • 50 g es­pres­so el­ler starkt kaf­fe

(½ dl) • 1 g ka­jenn­pep­par el­ler ef­ter

smak • 3 ka­nel­stäng­er • 110 g ägg (cir­ka 2 st) • 45 g äggu­la (cir­ka 3 st) • 80 g farin­soc­ker (1 dl) • 25 g maj­se­na majs­stär­kel­se

(3 msk) • 3 g salt (½ tsk) • 20 g osal­tat smör Top­ping: • 300 g visp­gräd­de (3 dl) • 5 g va­nilj­soc­ker (½ msk) • 30 g flor­soc­ker (½ dl) • 50 g fla­gad ljus el­ler mörk cho­klad att strö över Bot­ten: Sätt ug­nen på 180 gra­der, varm­lufts­funk­tion. Blan­da kex och de tor­ra in­gre­di­en­ser­na till smu­lor i en mat­be­re­da­re. Smält smö­ret och mixa in det.

Fod­ra en paj­form, cir­ka 23 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter med cir­ka 4 cen­ti­me­ter höga kan­ter, med bland­ning­en. Plat­ta till ytan med fing­er­top­par­na och gräd­da mitt i ug­nen i 10 mi­nu­ter. Låt sval­na.

Fyll­ning: Hac­ka cho­kla­den och lägg den i en bun­ke. De­la va­nilj­stäng­er­na på läng­den, skra­pa ur frö­na och lägg dem och stäng­er­na i en ka­strull till­sam­mans med mjölk- en. Till­sätt es­pres­so, ka­jenn­pep­par och ka­nel­stäng­er. Ko­ka upp.

Ta av ka­strul­len från plat­tan, låt stå i 20 mi­nu­ter och ploc­ka se­dan upp va­nilj- och ka­nel­stäng­er.

Blan­da ägg, äggu­la, farin­soc­ker, maj­se­na och salt i en bun­ke. Ko­ka upp mjölk­bland­ning­en en gång till och blan­da se­dan ner i bun­ken med ägg­bland­ning­en i en tunn strå­le. Häll allt­sam­mans i ka­strul­len igen och värm på me­del­vär­me och un­der kon­stant om­rör­ning tills krä­men tjock­nar.

Häll krä­men över cho­kla­den, till­sätt smö­ret och blan­da till en slät fyll­ning. Häll krä­men i for­men och låt stå kallt, minst 3 tim­mar.

Top­ping: Vis­pa gräd­de, va­nilj­soc­ker och flor­soc­ker fluf­figt. Bred ut över pa­jen och strö över fla­gad cho­klad.

1 2 3 4 5 6 7

KRYD­DIG CHO­KLAD. ”En cho­klad­paj fylld med en sil­kes­len och kryd­dig cho­klad­kräm. Top­pa med gräd­de pre­cis fö­re ser­ve­ring.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.