Var­i­från kom­mer det prak­tis­ka sko­stäl­let?

Hej! På si­dan 12 i LE­VA&BO num­mer 15 finns ett snyggt sko­ställ i grått som ver­kar jät­teprak­tiskt. Skul­le verk­li­gen be­hö­va det ef­tersom jag har all­de­les för många skor. Vet ni var det kom­mer ifrån och hur myc­ket det kos­tar?

Leva & Bo - - Fråga Oss - DA­NI­EL

Gar­de­rob­s­för­va­ring­en har 24 fack och är gjord i ett po­ly­es­ter­tyg be­stå­en­de av åter­vun­na pet-flas­kor. Det kom­mer från Gra­nit och kos­tar 429 kro­nor. Det pas­sar ut­märkt även till för­va­ring av till ex­em­pel van­tar, mös­sor, sja­lar och and­ra pry­lar som be­hö­ver plats.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.