NA­TUR­LIGT HÅLL­BAR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

It´s all na­tu­ral är nam­net på den­na sitt­dy­na­som är vävd av slit­stark ju­te­väv. 45 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 249 kro­nor, Sö­dahl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.