KRU­KOR MED PA­TI­NA

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Set med två kru­kor av me­tall i ru­stik stil. 30× 30 cen­ti­me­ter och 20 × 20 cen­ti­me­ter, 499 kro­nor, El­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.