”Jag har en mo­dern stil”

Ål­der: Bor:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

46. Kö­pen­hamn i Dan­mark. Fru och två

Fa­milj:

barn.

Chi­ef cre­a­ti­ve de­ve­lo­per och part­ner på Vi­ta.

Gör: Ak­tu­ell med:

Po­pu­lä­ra fjä­der­lam­pan Eos.

Hem­si­da:

vi­taco­pen­ha­gen.com.

Instagram:

vi­taco­pen­ha­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.