VÅR I UTE­RUM­MET

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

En vac­ker häng­stol i ute­rum­met el­ler träd­går­den dröm­mer nog många om. El­los har i vår ska­pat en kol­lek­tion med lätt­pla­ce­ra­de möb­ler och in­red­ning för ute­plat­sen. Här hit­tas bland an­nat en tren­dig dag­bädd, 2 499 kro­nor. Runt svart bord, 1 499 kro­nor. Och häng­stol, 599 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.