Skö­na bas­fär­ger

Leva & Bo - - Shopping - Av EM­MY LUND­STRÖM

32 cen­ti­me­ter hög, 303 kro­nor, House doctor. Set med små och fat, 169 kro­nor, Gra­nit. i tvät­tat lin, 260 × 260 cen­ti­me­ter, 2 499 kro­nor, El­los. i lin­ne, 599 kro­nor, H&M ho­me. i papp till för­va­ring, 27 cen­ti­me­ter hög, 158 kro­nor, House doctor. 86 × 192 cen­ti­me­ter, 3 000 kro­nor, Ikea. med kant, 320 kro­nor, House of rym. 39 kro­nor för två, Ikea. som mä­ter 70 × 140 cen­ti­me­ter, 299 kro­nor, H&M ho­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.