”Trod­de ald­rig jag skul­le ham­na här”

Här bor:

Leva & Bo - - Vårfina Rum -

Emi­lia, 32 år och Las­se, 44 år med bar­nen No­va, 10 år, Le­on, 8 år och hun­den Fer­nan­do.

Las­se dri­ver ett nö­jes­bo­lag. Emi­lia är so­ci­a­la me­di­er-stra­teg åt Per­nil­la Wahl­gren.

per­nil­la­wahl­gren.se/ blog­gar/emi­li­as-fa­mil­je­pus­sel

Gör: Blogg: Hu­set:

Byggt 1943 och lig­ger på Li­din­gö. Cir­ka 200 kvadrat­me­ter stort i två vå­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.