FÖR­Ö­KA SJÄLV

Leva & Bo - - Älskade Pelargon -

ÅÅEn en­da plan­ta kan bli till fler om du tar stick­ling­ar. Klipp ett topp­skott utan blom­ma, cir­ka 8–10 cen­ti­me­ter långt, och stick ned det i en kru­ka med såjord. Håll jor­den fuk­tig – ef­ter nå­gon vec­ka kom­mer du att mär­ka om plan­tan ta­git sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.