MÅNGA SOR­TER

Leva & Bo - - Älskade Pelargon -

ÅÅZo­nal­pe­lar­go­ner – en stor grupp be­stå­en­de av de

fles­ta ”van­li­ga” pe­lar­go­ner. ÅÅHäng- el­ler mur­grön­spe­lar­go­ner – de om­tyck­ta

am­pel­sor­ter­na som of­tast an­vänds ut­om­hus. ÅÅEng­els­ka- el­ler ädel­pe­lar­go­ner – har of­ta sto­ra

vack­ra blom­mor, gär­na i fle­ra oli­ka fär­ger. ÅÅÄng­la­pe­lar­go­ner – li­te an­norlun­da vi­ol­lik­nan­de

blom­mor. ÅÅU­nik­pe­lar­go­ner – blom­mor­na på­min­ner om de eng­els­ka pe­lar­go­ne­ra, men är myc­ket mind­re, of­ta dof­tar blad­ver­ket. ÅÅDoft­pe­lar­go­ner – har dof­tan­de blad och od­las just för den egen­ska­pen, blom­mor­na är säl­lan sär­skilt iö­gon­fal­lan­de.

ENK­LA BLOM­MOR. Här syns en ljus­li­la, skir skön­het av okänd sort. VILD SORT. Den nät­ta vild­pe­lar­go­nen ’Austra­lia’ har små vi­ta blom­mor och oan­sen­ligt växt­sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.