Steg­lös vär­me­re­gle­ring

Leva & Bo - - Guide -

2Här finns den smar­ta lös­ning­en när det finns re­strik­tio­ner för an­vänd­ning av kol och ga­sol. We­ber Q1400 präglas av hög an­vän­dar­vän­lig­het och är per­fekt för grill­ning av mind­re kött­styc­ken vid in­di­rekt vär­me. Ef­fek­ten är 220 watt. Lock och bal­ja i alu­mi­ni­um. Grill­gall­ret är två­de­lat i pors­lins­e­mal­je­rat gjut­järn. Steg­lös vär­me­re­gle­ring. 2 396 kro­nor.

42,5 × 32 cen­ti­me­ter. we­ber­grill.se.

Pris: Gril­ly­ta: In­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.