Per­fekt att bä­ra med sig

Leva & Bo - - Guide -

5En läc­ker li­ten por­ta­bel kol­grill i he­le­mal­je­rat klot. Per­fekt att bä­ra med sig. Gril­len är ock­så en­kel att för­va­ra då den tar li­ten plats. De­sig­nen är snygg och den har fle­ra smar­ta funk­tio­ner med hål­la­re för med­föl­jan­de grill­tång, ex­tra varm­håll­nings­hyl­la och kol­be­hål­la­re som un­der­lät­tar töm­ning av as­ka. Finns i fär­ger­na antra­cit, blå, la­ven­del, li­me, och tur­kos. 449 kro­nor.

37 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. landmann.se.

Pris: Gril­ly­ta: In­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.