Prak­tis­ka si­do­bord

Leva & Bo - - Guide -

6Nya och de­sig­na­de Q3000, med två brän­na­re i rost­fritt stål, är en mo­dern ga­sol­grill med in­byggd ter­mo­me­ter som ga­ran­te­rar op­ti­mal tem­pe­ra­tur­re­gle­ring. Si­do­bor­den är prak­tis­ka och kan fäl­las ned. Man får den op­ti­ma­la­grillupp­le­vel­sen då mo­del­len har två brän­na­re, varav en är ”P”-for­mad. Det gör att in­di­rekt grill­ning­blir möj­lig. 4 556 kro­nor.

65 × 45 cen­ti­me­ter. we­ber­grill.se

Pris: Gril­ly­ta: In­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.